ท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง (Tongue and Groove) เป็นท่อคอนกรีตสำหรับระบายน้ำเสีย น้ำฝน ตาม อาคาร บ้านเรือน ถนน โรงงาน หรือตามที่ต่างๆ โดยใช้ควบคู่ไปกับ บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยแบ่งออกเป็น 5 ชนิด

 1. ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก (คมล.) เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น ทางเดินเท้า
 2. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (คสล.) เหมาะสำหรับงานที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลวิ่งผ่าน ซึ่งไม่ได้รับน้ำหนักมากนัก
 3. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น3 (มอก. 3) เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่ ต้องรับน้ำหนักบ้าง โดยส่วนใหญ่ งานราชการ หรือโรงงานขนาดย่อมจะเลือกใช้
 4. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น2 (มอก. 2) เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่ ต้องรับน้ำหนักมากกว่า มอก. 3 โดยส่วนใหญ่ งานราชการ กรมทางหลวง มักจะเลือกใช้ท่อประเภทนี้
 5. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น1 (มอก. 1) เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงาน สนามบิน หรืองาน ท่าเรือ (ซึ่งสถานที่เหล่านี้จำต้องรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ)

ขนาดท่อคอนกรีตมีด้วยกัน 8 ขนาด

 1. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร
 2. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร
 3. ขนาด Ø 0.50 x 1.00 เมตร
 4. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร
 5. ขนาด Ø 0.80 x 1.00 เมตร
 6. ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร
 7. ขนาด Ø 1.20 x 1.00 เมตร
 8. ขนาด Ø 1.50 x 1.00 เมตร

ได้รับการรับรอง มอก.เลขที่ 128-2560