ท่อระบายน้ำ

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง (Tongue and Groove) เป็นท่อคอนกรีตสำหรับระบายน้ำเสีย น้ำฝน ตาม อาคาร บ้านเรือน ถนน โรงงาน หรือตามที่ต่างๆ โดยใช้ควบคู่ไปกับ บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายละเอียด
ท่อระบายน้ำ

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (Manhole) เป็นผลิตภัณฑ์บ่อพักสำเร็จรูปประเภทบ่อพักน้ำเสีย ใช้ควบคู่ไปกับ ท่อระบายน้ำคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง

รายละเอียด